Kontakt

Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći

Kneza Miloša 17/III

11000 Beograd

Telefon: +381 11 32 38 506

E-mail: office@state-aid.rs

map