Druga Regionalna konferencija Državna pomoć i ekonomije Zapadnog Balkana

23. Novembar 2021.

Druga Regionalna konferencija “Državna pomoć i ekonomije Zapadnog Balkana” biće održana u sredu, 24. novembra 2021. godine, u organizaciji EU projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći.

 Konferencija će okupiti predstavnike Evropske komisije, Komisije za kontrolu državne pomoći, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i evropske stručnjake za oblast državne pomoči. Uvodna izlaganja održaće predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević, šef Operacija II u Delegaciji EU u Srbiji Martin Klaucke i vođa projekta Radmila Mihić. Predstavnik Evropske komisije - Generalnog direktorata za konkurenciju Alberto di Majo prezentovaće najnoviji pregled stanja kada se radi o EU pravilima državne pomoći. Profesor londonskog Kings koledža i Koledža Evrope Andrea Bjondi govoriće o fiskalnim merama i državnoj pomoći, dok će iskustvo Litvanije u dodeli državne pomoći tokom pandemije Kovid-19 izneti Justina Paulauskaite iz Nacionalnog saveta za konkurenciju Republike Litvanije

U drugom delu konferencije biće održan okrugli sto “Izazovi za institucije koje se bave državnom pomoći na Zapadnom Balkanu” na kome će predstavnici tela za kontrolu državne pomoći iz regiona razmeniti iskustva u radu.

Konferencija će biti održana onlajn, putem Zoom platforme i može se pratiti na sledećem linku .

To je druga Regionalna konferencija o državnoj pomoći koju organizuje projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći u saradnji sa Komisijom za kontrolu državne pomoći. Prva je održana 26. i 27. septembra 2019. godine u Beogradu i okupila je skoro 100 učesnika iz regiona i zemalja članica EU, kao prvi takav skup o državnoj pomoći na Zapadnom Balkanu.

Na konferenciji će biti predstavljeni i rezultati projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći, koji je EU finansirala sa 999.000 evra a kojim upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za finansiranje i ugovaranje programa iz sredstava Evropske unije. Od februara 2019. kada je započeo, projekat je tokom 34 meseca doprineo uspostavljanju novog pravnog okvira državne pomoći u Srbiji, organizovao je obuke o EU pravilima državne pomoči koje je prošlo više od 1.100 zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji kao i treninge na radnom mestu u 146 jedinica lokalne samouprave. Održano je 14 radionica namenjenih širenju osnovnih znanja i razmeni iskustava zemalja članica EU o državnoj pomoći. Izrađen je Registar državne pomoći, kao baza podataka dostupna nadležnim institucijama, članovi Komisije za kontrolu državne pomoći i njena stručna služba obučeni su za korišćenje Instrumenta za ekonomske i finansijske analize i Kalkulatora državne pomoći i pripremljena su dva priručnika – Priručnik o osnovama državne pomoći u EU i Priručnik o novim pravilima državne pomoći u Srbiji.