Obuka za zaposlene u Upravi Grada Beograda

19. Avgust 2020.

Eksperti projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći održali su utorak, 18. avgusta 2020. godine obuku o pravilima državne pomoći za zaposlene u Upravi Grada Beograda.

Vođa projekta Radmila Mihić predstavila je aktivnosti i ciljeve projekta, kao i osnovne izazove u radu kada je u pitanju državna pomoć i pristupanje Evropskoj uniji.

Ključni pravni ekspert projekta Šefika Kurtagić upoznala je učesnike sa pravilima dodele državne pomoći koja su najčešće korišćena u praksi – pravilima u oblasti regionalnog razvoja, za mala i srednja preduzeća i zaštitu životne sredine.

Projektna ekspertkinja Svetlana Šćepanović Markočević predstavila je modernizovana pravila državne pomoći koja su na snazi u Evropskoj uniji – paket mera koje je Unija usvojla 2012. godine u svrhu reforme te oblasti. Ona je takođe predstavila slučaj utvrđivanja postojanja državne pomoći putem primene četiri kriterijuma.

Obuka je održana uz poštovanje preventivnih mera za sprečavanje širenja bolesti Covid-19 i ograničenje broja učesnika. Deo je komponente projekta koja predviđa da osnovne obuke o pravilima državne pomoći budu organizovane u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.