Osnovne obuke o državnoj pomoći održane u Aranđelovcu i Kniću

23. Oktobar 2020.

Eksperti projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći održali su osnovne obuke o pravilima državne pomoći zaposlenima u javnim upravama opština Aranđelovac i Knić, u okviru projektne aktivnosti koja predviđa upoznavanje zaposlenih u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji sa tim pravilima.

Vođa projekta Radmila Mihić predstavila je učesnicima ciljeve projekta, kao i pravila državne pomoći koja su na snazi u Evropskoj uniji i koja predstavljaju pravni okvir sa kojim Republika Srbija harmonizuje propise u toj oblasti. Pravni ekspert Svetlana Šćepanović Markočević upoznala je učesnike sa pravilima dodele državne pomoći koja su najčešće korišćena u praksi – u oblasti regionalnog razvoja, za mala i srednja preduzeća i zaštitu životne sredine.

Obuke po principu „obuka na radnom mestu“ održane su u skladu sa preventivnim merama za sprečavanje širenja bolesti Covid-19.

Aranđelovac i Knić su poslednje dve jedinice lokalne samouprave u kojima su eksperti projekta u proteklih godinu i po dana održali osnovne obuke o državnoj pomoći.

Održavanje obuka u svim gradovima i opštinama jedna je od glavnih aktivnosti projekta; uslediće im dostavljanje Vodiča kroz osnove državne pomoći, priručnika nastalog u okviru projekta čije se objavljivanje očekuje do kraja godine.

Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći finansira Evropska unija iz pretpristupnih (IPA 2014) sredstava, sa budžetom od  999.000 evra. Projekat je započeo u februaru 2019. godine i trajaće do februara 2021. godine.

Jedna od ključnih poruka projekta je „Prvo pomisli na državnu pomoć” kako bi se pravila kontrole državne pomoći uključila u najraniju fazu planiranja u okviru institucija. Važan segment projekta je podizanje svesti učesnika u javnom sektoru i građana da integracija pravila o kontroli državne pomoći predstavlja sredstvo za dugoročno jačanje javnih finansija, a da državna pomoć pružana u skladu sa pravilima može da bude jedan od instrumenata privrednog i društvenog rasta.